Oferta

Studnie

W zakresie wykonywania studni oferujemy:

 • Projekty robót geologicznych
 • Wiercenie studni
 • Regeneracje studni
 • Likwidacje studni
 • Próbne pompowania pomiarowe ustalające wydajność studni
 • Pompowania oczyszczające
 • Analizy laboratoryjne (fizyko-chemiczne i bakteriologiczne) pozwalające ocenić jakość wód podziemnych.
 • Obudowy studni
 • Dobór pomp głębinowych
 • Dokumentacje powykonawcze, operaty wodnoprawne, inwentaryzacje geodezyjne

Odwadnianie wykopów

W zakresie odwodnień wykonujemy

 • Projektowanie odwodnień
 • Odwadnianie obiektów kubaturowych i liniowych (budynki, obiekty przemysłowe, sieci podziemne, drogi, koleje, tunele)
 • Wiercenie studni depresyjnych (odwodnieniowych)
 • Montaż instalacji igłofiltrowych
 • Montaż instalacji odwodnienia powierzchniowego.

Inne roboty geologiczno-wiertnicze

 • Wiercenia otworów dla potrzeb pali
 • Otwory wiertnicze dla potrzeb pomp ciepła
 • Rekonstrukcje i modernizacje studni głębinowych
 • Otwory badawcze (piezometryczne)
 • Otwory badawcze i monitoringowe dla stacji paliw
 • Otwory wiertnicze poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż kopalin
 • Likwidacje otworów wiertniczych badawczych i studziennych

Projektowanie i dokumentowanie

Oferujemy kompleksowe projektowanie i opracowanie dokumentacji:

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne dla potrzeb projektowania odwodnień budowlanych
 • Operaty wodnoprawne
 • Projekty monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
 • Karty informacyjne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Oferujemy doradztwo i dobór optymalnych rozwiązań dla studni:

Obudowy studni:

 • naziemnej typu „Lange”
 • z kręgów betonowych
 • kontenerowe

pompy głębinowe:

 • dobór pompy w zależności od głębokości studni oraz wydajności