Formularz zleceń

Poniższy dokument został opracowany przez firmę:Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman, właściciela serwisu internetowego www.zws.com.pl aby zaprezentować nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności

Zakładając konto użytkownika w serwisie internetowym www.zws.com.pl wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) i akceptujesz załączoną Politykę Prywatności.

Gromadzenie danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu internetowego www.zws.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko i podstawowe dane firmy oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Zarejestrowanie się w serwisie internetowym www.zws.com.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, zapewniamy prawo do weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia danych.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, serwis internetowy www.zws.con.pl może używać cookies (informacji zapisywanych przez serwer drukreklamowy.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu internetowego www.zws.com.pl . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu internetowego www.zws.com.pl

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany dotyczące cen, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.).